terug

IGOV – InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting

IGOVHet doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). 

Spin in het web

Het IGOV werkt nauw samen met o.a. de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), VNG, Uneto-VNI, CROW en Netbeheer Nederland. Hierdoor staat het aan de bron van de kennis en regelgeving en kan daar invloed op uitoefenen.

Het IGOV is onderdeel van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) Er is een individueel- en een collectief deelnemerschap. Er is geen ballotage, maar het IGOV streeft ernaar dat haar deelnemers zowel kennis vergaren als ook inbrengen. Naast technisch- en beleidsmatig inhoudelijke zaken waarmee de deelnemers elkaar helpen is het vooral van belang om deelnemer te worden omdat daarmee een steeds degelijker platform ontstaat dat een belangrijke rol kan vervullen in het vertegenwoordigen van de belangen van overheden. Met name voor die gemeenten waar OVL beheer een deeltaak is biedt deelname veel voordelen.

Veilig, mooi én energiezuinig

Openbare Verlichting (OVL) zorgt traditioneel voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast draagt verlichting bij aan een prettiger en mooiere omgeving. Maar ze mag geen lichthinder veroorzaken en is bij voorkeur zo energiezuinig mogelijk. Tegenwoordig kan dat allemaal. En er is nog geld mee te besparen ook!

 

Meer informatie over I.G.O.V.? Bezoek de website: www.igov.nl


Bekijk ook deze items