terug

Klimaatadaptatie: een praktijkvoorbeeld uit Heiloo

De Toekomst

Het klimaat verandert met als gevolg hevigere regenbuien, langere droge periodes en meer warme dagen. Hoe voorkom je in de toekomst als gemeente blank staande straten en verdroogde bermen.
Een voorbeeld uit de praktijk: Heiloo reconstructie Noord-West.
In 2017 is de wijk Heiloo Noord West gereconstrueerd. De infrastructuur van de wijk was verouderd en dit bood de gemeente de
gelegenheid om klimaat adaptieve maatregelen te kunnen nemen.

Door de ligging van de wijk, in de oude strandvlakte, had men in de buurt regelmatig hinder van natte
kruipruimtes. Het grondwaterpeil is relatief hoog in het gebied en door de klimaatverandering namen de problemen van wateroverlast toe. Samen met de bewoners is de gemeente Heiloo tot een oplossing gekomen en is de wijk Heiloo Noord-West grondig aangepakt.

Mix van maatregelen

HB Adviesbureau Alkmaar heeft een ontwerp gemaakt waarbij diverse maatregelen worden gecombineerd.
Het vuilwaterriool is gesplitst van het HWA-riool. Het nieuw gecombineerde riool- en drainagesysteem zorgt voor een regulering van de grondwaterstand en voorkomt daarmee wateroverlast. Voor de bestrating is gebruik gemaakt van waterpasserende bestrating door middel van drainvoegen van Drainvast in combinatie met een waterbufferende fundering. Bovendien zorgen waterpartijen en wadi’s voor een overloop om de druk op het riool te verminderen.

Duurzame oplossingen

De grootschalige reconstructie gaf de mogelijkheid om tegelijkertijd een aantal andere duurzame klimaatbestendige oplossingen uit
te voeren:
– Naast rijbanen en trottoir zijn in de wijk ook de daken afgekoppeld van het riool.
– Diverse asfaltwegen zijn veranderd in duurzamere klinkerbestrating.
– Op diverse plaatsen is de uitkomende elementverharding opnieuw gebruikt.
– De bestrating is waterpasserend gemaakt door het gebruik van drainvoegen.
– De fundering onder de rijbanen is waterbufferend gemaakt en met 30% holle ruimte in het menggranulaat heeft het een opslag van 100 liter per m2.
– Het water in de bufferende fundering infiltreert deels in de bodem en wordt vertraagd afgevoerd naar sloten en vijvers in de omgeving.

Met de door de gemeente gekozen mix van maatregelen is gezorgd voor een goede en duurzame waterregulering. De wijk Heiloo Noord
West is gereed voor de toekomst.


Bekijk ook deze items