Tag: grondwater

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) om de Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer samen te stellen. Hierbij is Actief Grondwaterpeilbeheer een methode om schommelingen in het grondwater te beperken. Volgens deskundigen die de Toolbox hierlpen ontwikkelen, laten gemeente kansen liggen als ze deze methode niet volwaardig meewegen. Het Kenniscentrum ontwikkelde de Toobox met steun van de Nationale…

Lees meer

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen…

Klimaatadaptatie: een praktijkvoorbeeld uit Heiloo

De Toekomst Het klimaat verandert met als gevolg hevigere regenbuien, langere droge periodes en meer warme dagen. Hoe voorkom je…