terug

Nieuwe ruilverkaveling Land van Maas en Waal

Op donderdag 10 januari 2013 wordt de Akte van Toedeling ondertekend voor de ruilverkaveling van het Land van Maas en Waal. Met dit project verwisselt ruim 2100 hectare grond van eigenaar en zal zowel de landbouwstructuur als de ecologische hoofdstructuur van het gebied sterk verbeteren, aldus de provincie Gelderland.

In 2000 stelden de Geduputeerde Staten van de provincie Gelderland het nieuwe landinrichtingsplan van het Land van Maas en Waal vast. De belangrijkste doelstellingen van het project waren het verbeteren van de lokale landbouwstructuur en het vrijmaken van specifieke stukken grond voor de opzet van ecologische verbindingszones of voor eventuele teruggave aan de natuur. Deze moesten gerealiseerd worden in de gemeente West Maas en Waal, die onder meer delen van Druten en Maasdriel omvat.

Ruim twaalf jaar lang was een commissie, onder leiding van Mathieu Gremmen en bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (agrariërs, de gemeente, de provincie, het waterschap, de Gelderse Milieufederatie en het kadaster) uiteindelijk bezig met de herindeling van het gebied. Met de ondertekening van de Akte van Toedeling aanstaande donderdag zal er een einde komen aan deze fase van het project en kan er begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering.

Ruim 2100 van de in totaal 9470 hectare in het gebied zal hierbij van eigenaar verwisselen, met als gevolg dat het aantal percelen daalt van 7500 naar 5500. Veel boeren hebben namelijk hun veldkavels geruild voor percelen dichter bij hun boerderij, zodat ze efficiënter kunnen werken. Daarnaast is de provincie er ook in geslaagd ruimte vrij te maken voor natuur in de uiterwaarden (145 ha), een ecologische verbindingszone (20 ha) en natuurvriendelijke oevers langs de Maas en Waal (6 ha).

Zie ook de overzichtskaarten van de geruilde percelen (PDF) en de toedeling van het eigendom (PDF).

Bron: Provincie Gelderland


Bekijk ook deze items