terug

Provincie Gelderland: Verkeer kan groeiend aantal inwoners niet aan

Als er nog meer inwoners in Gelderland bij komen, dan lopen de wegen en het openbaar vervoer vast. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie zelf. Volgens dit rapport kan het Gelderse vervoersnetwerk de bevolkingsgroei niet aan. Het provinciebestuur wil daarom in gesprek met gemeenten en het Rijk, om nieuwe afspraken te maken over oplossingen en hoe deze gefinancierd kunnen worden.

Voor het onderzoek bracht de provincie Gelderland per regio de gevolgen van de verstedelijkingsopgave voor de komende twintig jaar in kaart. Een totaalbeeld vormen was hierbij lastig, maar vast staat het mobiliteitsnetwerk de verwachte groei van het aantal woningen niet aankan. In meerdere gebieden kampen deze netwerken namelijk nu al met knelpunten op de wegen, fietspaden en in het openbaar vervoer. Dat geldt met name voor de regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Tegelijkertijd is er in dit gebied ook een enorme behoefte om nieuwe woningen te bouwen, ongeveer 100.000 in totaal. Met al deze extra huizen zal niet alleen de filelengte op diverse snelwegen toenemen, maar komen er ook capaciteitsproblemen op het spoor.


Op de hoogte blijven van interessante weetjes over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Afspraken met gemeenten en het Rijk

Met een stijgend aantal inwoners en woningen, worden deze problemen alleen maar erger. Zonder investeringen is een verdere groei dan ook niet mogelijk. Voor nieuwe woonwijken moeten er immers niet alleen nieuwe wegen en fietspaden woorden aangelegd, maar deze moeten ook worden aangesloten op bestaande wegen en het openbaar vervoer. De provincie Gelderland wil daarom afspraken maken met de gemeenten en het Rijk over hoe de bereikbaarheid verbeterd kan worden en hoe dit gefinancierd kan worden. Zulke afspraken zijn volgens het provinciebestuur een randvoorwaarde voor het geplande verstedelijkingsakkoord, dat de provincie begin volgend jaar met het Rijk zou sluiten.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Verkeersnet


Bekijk ook deze items