terug

Risico’s starterslening voor gemeente

Risico's starterslening voor gemeenteStartersleningen bieden voordelen voor huiseigenaren maar brengen voor gemeenten risico’s met zich mee. Dat staat in de notitie ‘Startersleningen; is het beleidsinstrument in balans?’ van de rekenkamercommissie Hoogeveen.

De rekenkamercommissie deed onderzoek naar het gemeentelijke beleid rond startersleningen en ontdekte dat er tal van onvoorziene risico’s aan het instrument zitten. Volgens de commissie krijgen huishoudens door de starterslening bijvoorbeeld extra hypothecaire lasten. ‘Zij lenen als het ware boven hun stand’.

De regeling is voor de gemeente niet risicovrij. ‘De gemeente kan er bij gedwongen verkoop en schuldsanering niet vanuit gaan dat de ontvangen vergoeding van het Waarborgfonds Eigen Woningen even hoog zal zijn als de restschuld’. Aan de enige risico beperkende maatregel, niet meer dan 45 leningen per jaar, is geen limiet gesteld aan het totaalbedrag.

De rekenkamercommissie adviseert de gemeente haar beleid (onder andere doorstroming woningmarkt) rond de startersleningen te evalueren zodat duidelijk wordt hoe effectief dit instrument is.


Bekijk ook deze items