terug

Stapt Apeldoorn over op riothermie?

Deze week zette de gemeente Apeldoorn een nieuwe stap op het gebied van de energietransitie. De gemeente ontving namelijk 7 miljoen van het Rijk voor een onderzoek en de aanleg voor een warmtenet dat met riothermie wordt verwarmd. Dit net zou in de Apeldoornse wijk Kerschoten komen te staan. Hiermee wordt dit mogelijk de eerste wijk die op deze manier verwarmd wordt. 

riothermie
Foto: Pixabay

Kerschoten is een wijk die grotendeels bestaat uit huurwoningen uit de jaren ’60. Hoewel je het misschien niet zou verwachten, is deze buurt juist daarom geschikt voor dit initiatief. De warmte zal hierbij namelijk worden opgewekt in de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg, waarna hij vervolgens aan de woningen wordt geleverd. Hierbij heeft de warmte echter wel een relatief hoge temperatuur, zo’n 70 graden Celsius. Dit maakt dit warmtenet geschikt voor Kerschoten, aangezien men hier vrijwel geen aanpassingen aan de isolatie aan de woningen daar hoeft te doen. Dit is vaak wel het geval bij lage-temperatuurnetten.

Draagvlak

De 7 miljoen voor de start van dit project is afkomstig uit de rijksgelden voor de proeftuinen aardgasvrije wijken. Hiervoor zijn in de tweede ronde 19 projecten geselecteerd. De gemeente, het waterschap en de woningcorporaties in het gebied gaan dit bedrag in eerste instantie inzetten om de plannen voor de riothermie verder uit te werken. Daarnaast willen ze ook meer draagvlak onder de bevolking creëren.


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Ingewikkeld proces

Of het warmtenet op riothermie er ook daadwerkelijk komt, is echter nog niet helemaal zeker. Dit verklaart wethouder Maraten van Vierssen (Duurzaamheid) tegenover Binnenlands Bestuur. ‘Het is financieel en organisatorisch een ingewikkeld proces met veel partijen. We dragen de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige aanpak, en dat kost tijd. We moeten nog veel zaken uitzoeken om te komen tot een duidelijk en concreet aanbod. Dat aanbod moet bovenal haalbaar en betaalbaar zijn voor bewoners in de wijk, aldus van Vierssen.’

Bron: Binnenlands Bestuur


Bekijk ook deze items