terug

Subsidie voor stadslandbouw in gemeente Utrecht

Moestuinpark Stadspolder in Dordrecht
Moestuinpark Stadspolder in Dordrecht

Per 18 maart 2013 introduceert Utrecht een nieuwe subsidieregeling die speciaal gericht is op de bevordering van de stadslandbouw. De gemeente hoopt hiermee onder andere buurtinitiatieven op het gebied van gezamenlijk tuinieren te bevorderen.

In het verleden is de gemeente Utrecht al vaker benaderd door stadsbewoners met de vraag of er nog grond beschikbaar is voor het opzetten van kleinschalige stadslandbouw. In een poging beter tegemoet te kunnen komen aan dit soort verzoeken heeft Utrecht nu een tweetal initiatieven ontplooid. Het eerste project omvat een digitaal overzicht van alle mogelijke locaties voor stadslandbouw binnen de gemeentegrenzen.

Daarnaast heeft Utrecht besloten om tussen 18 maart en 1 mei een bedrag van 140.000 euro beschikbaar te stellen voor de bevordering van dergelijke projecten. De gemeente maakt hierbij geen onderscheid tussen grote- en kleine moestuinen, maar er is wel een maximum van 45.000 euro subsidie per project vastgelegd. De regeling maakt onderdeel uit van het Meerjaren groenprogramma van het college.

Volgens Mirjam de Rijk, wethouder groen van de gemeente Utrecht, zal het initiatief zorgen voor een verrijking van de openbare ruimte. “Een buurtmoestuin levert niet alleen groente en fruit, maar is ook een prachtige ontmoetingsplek voor de buurt. Bewoners die samen tuinieren, maken de openbare ruimte mooier en meer divers. Ook daarom juichen wij deze projecten van harte toe.”

Bron: DUIC


Bekijk ook deze items