Tag: cement

Standaardconstructies betonverhardingen

De belangstelling voor beton in de wegenbouw groeit. Dat is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Betonverhardingen gaan langer mee dan asfalt en hebben nauwelijks onderhoud nodig. De betonwegenmarkt in Nederland kenmerkt zich met name in relatief kleinschalige toepassingen zoals fietspaden, bushaltes en rotondes. Daarnaast worden ook busbanen, ontsluitingswegen, parkeerterreinen en industriële verhardingen vaak in beton aangelegd. Voor de dimensionering van betonverhardingen in ter plaatse gestort beton…

Lees meer

Standaardconstructies betonverhardingen

De belangstelling voor beton in de wegenbouw groeit. Dat is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Betonverhardingen…