Tag: infiltratie

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam worden afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen. Op deze wijze wordt een groot deel van de natuurlijke waterkringloop op een slimme en eenvoudige manier hersteld. Na 1 jaar meten met bodemvochtsensoren is duidelijk te zien dat het systeem veel regenwater opvangt en door lokale omstandigheden ook…

Lees meer

Metingen Kerb-IT: lokale infiltratie met positief effect openbaar groen

Kerb-IT is een waterinfiltrerend bandensysteem dat reguliere buien afvangt en laat infiltreren. Water dat op straat is gevallen kan langzaam…

Grootste infiltratiesysteem van Nederland in Limburg

Drie velden van in totaal 2.300m3 aan Stormbrixx, het infiltratiesysteem van leverancier ACO, zorgt voor de opvang en infiltratie van…