terug

Grootste infiltratiesysteem van Nederland in Limburg

Stormbrixx infiltratiesysteem.Drie velden van in totaal 2.300m3 aan Stormbrixx, het infiltratiesysteem van leverancier ACO, zorgt voor de opvang en infiltratie van regenwater voor een nieuw distributiecentrum in Limburg. Het betreft de grootste voorziening van infiltratie in Nederland. Met dit systeem loopt regenwater dat op het gebouw valt niet naar de riolering, maar naar een aangesloten infiltratievoorziening van 2,3 miljoen liter van waaruit de regen in de bodem kan infiltreren.

Riolering en waterzuivering ontzien

Op industrieterrein Midden Limburg wordt een nieuw distributie¬centrum gebouwd dat in april 2014 wordt opgeleverd. Bij dit distributiecentrum plaatste aan¬nemer BLM Wegenbouw BV in samenwerking met leverancier ACO het infiltratiesysteem Stormbrixx. Dit systeem bestaat uit stapelbare basiselementen van gerecycled polypropyleen, waardoor veel opbouwvariaties mogelijk zijn.

“In het begin was het wennen om de infiltratiebekkens te bouwen, maar al snel zagen we vooral de voordelen,” aldus Jos Belgers van BLM. “Een groot pluspunt is dat het zeer compact wordt aangeleverd en daarmee op transport-, opslag- en handlingkosten wordt bespaard.”

Behalve de prijs was voor Belgers ook de grootte van het project een bijzonderheid. “De oppervlakte van de opslag is enorm, maar door de koppelbaarheid van de elementen wel hanteerbaar. Verder hebben we schachten en toegangskokers aangebracht, zodat straks het onderhoud en de inspectie een¬voudig kunnen plaatsvinden. Met camera’s is dan te zien waar eventuele problemen zich bevinden.”

Meer informatie over Stormbrixx vindt u op de website van ACO.

Over ACO

De ACO groep biedt producten op het gebied van afwateren, zuiveren en verpompen voor zowel consumenten als professionals op het gebied van Bouwtechniek, Civiele Techniek en Installatietechniek. De ACO groep heeft 26 vestigingen in 40 landen met in totaal 3500 medewerkers. ACO heeft in 2011 als eerste leverancier van afwateringssystemen trede 3 bereikt op de CO2-ladder.


Bekijk ook deze items