Tag: Limburg

Oproep Waterschap Limburg: houd water vast

Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk water vast te houden, met als doel de grondwaterpeilen zo hoog mogelijk te hebben naar het voorjaar en de zomer toe. Dat is hard nodig, want op dit moment wordt de grondwatervoorraad, ondanks de regen van de laatste tijd, nog onvoldoende aangevuld. In de voorgaande jaren heeft het tekort aan…

Lees meer

Oproep Waterschap Limburg: houd water vast

Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk…

Ideeënoproep geeft richting: nieuwe toekomst voor centrum Geleen

Veel stadscentra kampen met winkelleegstand, niet in de laatste plaats het Limburgse Geleen. Een ideeënoproep werd aangegrepen om dit op een innovatieve…

Limburg wil fonds van 1,2 miljard tegen wateroverlast

Er moet een fonds van 1,2 miljard euro komen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen in Limburg. Hiervoor hebben…

Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met…

Europese Commissie biedt financiële steun aan Nederlandse natuur- en milieuprojecten

De Europese Commissie is van plan om zes Nederlandse natuur- en milieuprojecten financiële steun te geven. De projecten moeten ervoor…

Burgers Roermond adopteren openbaar groen

De Limburgse gemeente Roermond heeft haar…

Jumbo in Maastricht wil privébeveiligers inhuren

De Jumbo supermarkt in het Mosea Forum winkelcentrum in Maastricht is van plan om voortaan privébeveiligers in te gaan huren.…