Tag: toekomstbestendigheid

Hoe toekomstbestendig is de Omgevingswet?

In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevingsrechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een nieuw stelsel van wet- en regelgeving. Dit heeft geresulteerd in de Omgevingswet, die eind 2022/begin 2023 in werking zal treden. Hoe toekomstbestendig is die nieuwe wet, bijvoorbeeld gelet op klimaatadaptatie?  Allereerst de huidige situatie rond het omgevingsrecht. De onvoorspelbaarheid, de gebrekkige samenhang, slepende procedures en gedetailleerde eisen van het recht staan efficiënt beheer van de leefomgeving in de weg. Bovendien belemmeren…

Lees meer

Hoe toekomstbestendig is de Omgevingswet?

In 2011 verscheen de ministeriële uitgave ‘Waarom een nieuwe Omgevingswet?’ Daarin worden de omgevingsrechtelijke problemen geschetst en de behoefte aan een nieuw stelsel…

VHG en Building Holland: samen werken aan toekomstbestendig bouwen

Levend groen voegt enorme waarde toe aan bouwprojecten, maar bouwers weten dat nog onvoldoende. Building Holland en VHG slaan daarom…

Werken, wonen en recreëren op een plek

Haarlemmermeer is een typische 'werkgemeente', rijk aan bedrijvigheid en een hoge arbeidsparticipatie. De gemeente heeft een sterke economie, ook in…