Tag: tramlijn

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste plannen hierbij is een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Delft. Deze nieuwe verbinding moet de bouw van 35.000 woningen hier mogelijk maken. In totaal is er bijna 600 miljoen euro uitgetrokken voor de tramverbinding. Dit geld is afkomstig van het kabinet en de gemeente…

Lees meer

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste…

Definitief Ontwerp van de Uithoflijn bekend

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft het Definitief Ontwerp van de Uithoflijn…