terug

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste plannen hierbij is een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Delft. Deze nieuwe verbinding moet de bouw van 35.000 woningen hier mogelijk maken.

In totaal is er bijna 600 miljoen euro uitgetrokken voor de tramverbinding. Dit geld is afkomstig van het kabinet en de gemeente Den Haag, evenals een aantal regiopartners, MRDH, provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg. De tramlijn gaat via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Ook een pakket aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen maken deel uit van deze investering. Het doel hiervan is om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren in onder meer Voorburg-West en Rijswijk.

Oude Lijn gaat op de schop

Daarnaast trek het Rijk bijna 80 miljoen uit voor de woningbouw in de Haagse wijken Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Ook het station Laan van NOI gaat voor tientallen miljoenen op de schop. Diti station maakt deel uit van de ‘Oude Lijn’, de spoorlijn tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Vanwege het toenemende aantal reizigers, wil de gemeente Den Haag deze lijn nieuw leven inblazen. Hiervoor moeten ook de oude stations verbeterd worden.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


“Een nieuwe autoluwe stadswijk”

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) laat in een persbericht weten blij te zijn met deze investeringen. “Het CID en de Binckhorst is het economische hart van de Haagse regio met een groot regionaal en nationaal belang. We creëren hier een nieuwe autoluwe stadswijk waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en mensen makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken. De groei van de regio en onze stad zorgt er voor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Hoogwaardig openbaar vervoer is hier absoluut een voorwaarde,” aldus Van Asten


Bekijk ook deze items