terug

Den Haag en ‘Brussel’: Gemeente neemt actief deel aan Europese samenwerking

‘Brussel’, ofwel de Europese Unie, wordt soms gezien als iets wat ver van ons af staat en met lastige regels komt. De gemeente Den Haag laat zien dat je juist veel baat kunt hebben bij Europese samenwerking en projecten kunt verrijken dankzij Europese fondsen. Dat geldt ook voor kleinere gemeenten. 

Als grote gemeente met een sterke internationale oriëntatie heeft de gemeente Den Haag de organisatie goed ingericht op het onderhouden van een internationaal netwerk en het benutten van kansen. ‘Er zijn alleen al meer dan 400 internationale organisaties in Den Haag gevestigd’, zegt Tona Belderbos. Hij is beleidsmedewerker op de afdeling Internationale zaken (17 fte’s), en daarbinnen bij het Team Europa (3 fte’s). ‘We onderhouden het internationale netwerk binnen de stad en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen om via internationale samenwerking onze stad verder te ontwikkelen. Voor dat laatste werken we vaak samen met het Expertisepunt subsidies van de gemeente.’ 

Welke Europese programma’s? 

Monique Verhoog-Trebacz werkt bij dat Expertisepunt subsidies (5 fte’s). ‘We ondersteunen onder meer collega’s die voor een project op zoek zijn naar subsidiemogelijkheden. Europese subsidies maken daar een belangrijk onderdeel van uit; ze stellen ons mede in staat de grote uitdagingen aan te pakken waar we als stad voor staan.’


Professional in de openbare ruimte? Dan lees je Stadswerk Magazine!


Er zijn diverse Europese subsidieprogramma’s die voor de openbare ruimte in Nederlandse gemeenten (en Den Haag in het bijzonder) relevant zijn. Verhoog- Trebacz en Belderbos sommen de voornaamste op. ‘Interreg is een belangrijk programma voor gemeenten, we nemen bijvoorbeeld deel aan dit programma met het Nature Smart Cities-project met het Cromvlietpark als pilot. Met Kansen voor West geven we, samen met de vier grote steden en de Randstad-provincies, een innovatieve impuls aan de regionale economie. Dan is er nog het doorlopende LIFE-programma, dat gericht is op milieu en klimaatverandering. Noemenswaardig is ook het project New European Bauhaus, dat zich richt op duurzaamheid in combinatie met esthetiek en creativiteit. En we zijn er trots op dat Den Haag, samen met de andere G4-steden, Eindhoven & Helmond en Groningen, is uitgekozen als een van de honderd Climate-Neutral and Smart Cities. Van deze Missie verwachten we veel goeds voor de stad.’ 

Het binnenhalen van subsidies en fondsen is natuurlijk belangrijk en prettig, maar een eenzijdige blik helpt je uiteindelijk niet verder, benadrukt Belderbos. ‘Naast het binnenhalen van subsidies kun je voordeel halen uit het uitwisselen van kennis, je profileren als gemeente en adviseren over de effecten van Europese besluitvorming op lokaal niveau. Maar wat misschien nog wel meer pleit voor een brede benadering van de Europa-strategie, is het feit dat alle sporen elkaar ondersteunen. Je maakt gewoon meer kans op subsidies als je goed bent aangehaakt op het netwerk, weet wat er speelt en jezelf goed op de kaart hebt gezet.’ 

Foto: Unsplash

Selectief zijn 

Selectief zijn in je inzet is een ander punt dat Belderbos en Verhoog-Trebacz onder de aandacht brengen. Belderbos: ‘We hebben een brochure en flyer met ons “Europa-profiel” uitgebracht waarin we ons positioneren, intern en naar Europese partners toe. Door een strategie te hebben, voorkom je dat je lukraak aanvragen gaat indienen met veel tijdverlies en teleurstellingen tot gevolg. Ook kleinere gemeenten met Europese ambities raad ik aan om van tevoren een scherpe selectie te maken. Als daar geen ervaring mee is, zijn er bureaus die dat goed kunnen ondersteunen en kunnen helpen bij subsidieaanvragen. En zorg er sowieso voor dat je ogen en oren openhoudt: abonneer je op nieuwsbrieven, ga naar netwerkborrels, noem maar op.’ 

Tenslotte: laat zien dat het loont 

Een laatste punt waar de ‘EU-deskundigen’ op wijzen is om op lokaal niveau te laten zien dat een Europese oriëntatie loont. Een goed voorbeeld daarvan vormt het eerdergenoemde EU-project Nature Smart Cities waar Den Haag de casus Cromvlietpark voor inbracht. Verhoog-Trebacz: ‘Wat nu het Cromvlietpark is, was voorheen het Cromvlietplein. Een plek met zowel hittestress als overlast bij hevige regenbuien. Er waren al plannen om het te renoveren, maar door deel te nemen aan het Nature Smart Cities project konden we een zogeheten Urban Waterbuffer aan de plannen toevoegen. Met deze geavanceerde voorziening wordt overtollig water opgevangen en in droge periodes ingezet voor bewatering van groen, waarmee tevens de omgeving afkoelt. Het is goed om dat te laten zien aan iedereen die ermee te maken heeft: Europa is soms dichterbij dan je denkt, op een positieve manier.’ 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 5, 2022). Tekst: Michiel G.J. Smit, Redactie Stadswerk Magazine


Bekijk ook deze items