Tag: Europese Unie

Gemeentelijke plannen geraakt door natuurherstelwet

Voorstanders van de conceptnatuurherstelwet in Brussel menen dat de gemeenten voorop kunnen lopen wat de natuurbescherming betreft. Maar volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen gaan de gemeenten juist tegen beperkte ruimtelijke planningsmogelijkheden aanlopen als de wet doorgaat. Volgens de Europese Commissie verkeert 80% van de natuur in de Europese Unie in slechte staat. Daarom stelt de Europese Commissie, in het kader van een Green Deal, een betere bescherming van de biodiversiteit en…

Lees meer

Gemeentelijke plannen geraakt door natuurherstelwet

Voorstanders van de conceptnatuurherstelwet in Brussel menen dat de gemeenten voorop kunnen lopen wat de natuurbescherming betreft. Maar volgens SGP-Europarlementariër…

Den Haag en ‘Brussel’: Gemeente neemt actief deel aan Europese samenwerking

‘Brussel’, ofwel de Europese Unie, wordt soms gezien als iets wat ver van ons af staat en met lastige regels komt. De…

Europese subsidie voor duurzame stedenbouw Nijmegen Arnhem

De stadsregio Nijmegen Arnhem, het Utrechtse bureau W/E Adviseurs en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben een subsidie van de Europese Unie…