Tag: Den Haag

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste plannen hierbij is een tramverbinding van Den Haag Centraal over de Binckhorst richting Rijswijk en Delft. Deze nieuwe verbinding moet de bouw van 35.000 woningen hier mogelijk maken. In totaal is er bijna 600 miljoen euro uitgetrokken voor de tramverbinding. Dit geld is afkomstig van het kabinet en de gemeente…

Lees meer

Rijk en regio investeren flink in bereikbaarheid en woningbouw Den Haag

Er gaat flink geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer en de woningbouw van (toekomstige) Haagse woonwijken. Een van de belangrijkste…

Den Haag en ‘Brussel’: Gemeente neemt actief deel aan Europese samenwerking

‘Brussel’, ofwel de Europese Unie, wordt soms gezien als iets wat ver van ons af staat en met lastige regels komt. De…

Gemeente Den Haag en Rijk verduurzamen gebouwen

Van veel gebouwen van de overheid kan het energieverbruik omlaag. Dit gebeurt doordat ze warmte en koude gaan delen. Het…

2022: Den Haag komt in actie tegen afval op straat

Bijplaatsingen zijn veel mensen en de gemeente een doorn in het oog. Vuilniszakken naast de daarvoor bestemde ondergrondse restafvalcontainers (oracs)…

Nieuwe wijkagenda voor Haagse Houtwijk: mooier, schoner én meer groen

De Houtwijk in Den Haag krijgt de komende vier jaar een grondige opknapbeurt. Bewoners hebben hiervoor samen met ondernemers, wijkpartners…

Nakomeling Anne Frankboom geplant bij Vredespaleis

“Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden…

Unieke samenwerking voor klimaatadaptieve Binckhorst

De Binckhorst in Den Haag ondergaat een ingrijpende transformatie. Waar nu nog een voormalig bedrijventerrein staat, verrijst komende jaren namelijk…

Help de stoepplantjes leren herkennen

Ook in een betegeld gebied kan je nog flora aantreffen. Natuurlijk Delfland en de KNNV afdeling Den Haag willen deze…

Uitbreiding Tech ecosysteem in SoZa

VenturesOne heeft een huurtransactie gesloten voor 600 m2 kantoor- en bedrijfsruimte in het…

Zes gemeenten genomineerd voor Operatie Steenbreek trofee

De jury van de Steenbreektrofee heeft de inzendingen van de genomineerde gemeenten beoordeeld. Dit jaar strijden er zes gemeenten om…