terug

Taken milieu en leefomgeving van Agentschap NL naar Rijkswaterstaat

Taken milieu en leefomgeving van Agentschap NL naar Rijkswaterstaat
Het kantoor van Rijkswaterstaat van Zuid-Holland te Rotterdam. Beeld door Empoor via Beeldbank.

Vanaf 1 januari 2013 gaat een groot deel van de kennis- en uitvoeringstaken van Agentschap NL op het gebied van milieu en leefomgeving over naar Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat gaat met het nieuwe onderdeel Leefomgeving ook programma’s uitvoeren voor andere opdrachtgevers dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Verdeling van de onderwerpen
Rijkswaterstaat neemt de uitvoeringstaken over binnen de thema’s afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieuwet- en regelgeving. Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Agentschap NL versterkt haar profiel als de dienstverlener vanuit de Rijksoverheid als het gaat om duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. De financiële regelingen rondom duurzaamheid, zoals Groen Beleggen en MIA/Vamil, blijven bij Agentschap NL. Vergunningverleningstaken op het gebied van Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA), Besluit inzamelen Afvalstoffen (BIA) en Productbesluiten Afval (PBA) worden ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bundeling van kennis
Gerelateerde kennis en activiteiten bij Rijkswaterstaat komen zo samen met kennis en activiteiten van Agentschap NL op het gebied van milieu- en ruimtewetgeving (kenniscentrum InfoMil), bodemzaken en de implementatie van bodemwetgeving (Bodem+), afval- en materialenbeleid en mobiliteits- en klimaatvraagstukken. Samen zorgen zij voor geïntegreerde kennis van de leefomgeving.

Meer informatie over de nieuwe taken van Rijkswaterstaat vindt u op de website van Rijkswaterstaat.


Bekijk ook deze items