terug

Beleidsadviseur Omgevingswet en omgevingsverordening | 32-36 uur | Haarlem

De omgevingsverordening is een onderdeel van het programma Implementatie Omgevingswet. Hieronder vallen ook het ontwikkelen van en werken met de andere kerninstrumenten: Omgevingsvisie en -programma, Projectbesluit en de Omgevingsvergunning. De Omgevingswet, en in het verlengde daarvan de Omgevingsvisie, staan voor een andere manier van werken. Er wordt meer uitgegaan van vertrouwen en transparantie. Er wordt als één overheid samengewerkt, waardoor er voor de burger één loket is waar die terechtkan.

Jouw baan

Jij gaat werken binnen het team Omgevingswet. Jouw taak is het inhoudelijk verder ontwikkelen en borgen van de provinciale omgevingsverordening. In de verordening wordt het provinciale beleid juridisch vastgelegd. Het is daarmee een van de belangrijke instrumenten die we als provincie hebben om bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken of om zaken van waarde te beschermen. Met onze omgevingsverordening zorgen we bijvoorbeeld voor behoud van natuur en landschap en werken we aan het behalen de klimaatdoelstellingen. We ontwikkelen de omgevingsverordening echter voortdurend door, zodat nieuwe ontwikkelingen als de Regionale Energie Strategieën, de verstedelijkingsstrategie en het programma Gezonde Leefomgeving ook meegenomen worden. Jij speelt hierin een centrale rol.

Jij zorgt ervoor dat er tijdig een nieuwe versie van de omgevingsverordening komt die recht doet aan de wensen van de bestuur en politiek. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van en betrekken van de inhoudelijke specialisten. Daarnaast voer je de regie op de terinzagelegging, beantwoord je de zienswijzen en zorg je dat de politiek-bestuurlijke besluitvorming zorgvuldig, integraal en soepel kan verlopen. Je komt natuurlijk ook in actie als er spoedeisende aanpassingen van de omgevingsverordening aan de orde zijn.

Het instrument ‘omgevingsverordening’ is vrij nieuw voor de provincie en het maakt dat de werkwijze binnen de provincie moet veranderen. Jij zorgt ervoor dat de transitie in de manier van werken niet blijft liggen, bedenkt initiatieven en weet je collega’s te motiveren om op de nieuwe manier te werken. Daarnaast roept de nieuwe regelgeving uit de verordening vragen op bij gemeenten, ontwikkelaars, belangenorganisaties en burgers. Jij zorgt ervoor dat zij goed geïnformeerd en betrokken worden.

De eerste omgevingsverordening is in november 2020 in werking getreden. Met deze omgevingsverordening is een aantal nieuwe onderdelen gestart, denk aan de nieuwe begrenzing en regels voor landelijk gebied, het ‘bijzonder provinciaal landschap’ (BPL) of het beter kunnen treffen van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Met de vaststelling van de eerste omgevingsverordening is het traject nog niet klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede versie van de omgevingsverordening die straks onder de Omgevingswet zal gaan gelden. De verwachte ingangsdatum loopt gelijk op met de datum van in werking treding van de Omgevingswet. Daarmee is de ontwikkeling van de omgevingsverordening echter verre van gestopt.

De inhoud van de verordening volgt uit de inhoudelijke beleidsdossiers en ligt bij verschillende beleidssectoren. De verantwoordelijkheid voor het proces om te komen tot een nieuwe versie van de omgevingsverordening ligt bij jou. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het aansturen van en betrekken van de inhoudelijke specialisten. Daarnaast zorg je dat de bestuurlijke besluitvorming en alles wat daarbij hoort door zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten soepel verloopt. Het zal een cyclische inzet zijn die ook nog grotendeels moet worden uitgedacht. Dat geeft jou ook de ruimte om hieraan naar eigen inzicht vorm te kunnen geven. Belangrijke aspecten waar jij in ieder geval op moet letten zijn de samenhang van provinciaal beleid, de juiste vertaling van bestuurlijke wensen, en de betrokkenheid van relevante partners.

In de omgevingsverordening zijn de regels op een aantal punten gewijzigd. Deze veranderingen vloeien voort uit beleid, maar zijn wel nieuw. In de praktijk zullen dan ook nog eerste ervaringen moeten worden opgedaan met de toepassing van deze regels. Jij neemt initiatief om die ervaringen te volgen en verbeteringen door te laten voeren.

De verordening gaat over alles wat speelt in de leefomgeving. Dit betekent veel afstemming en een relevant netwerk in de buitenwereld. Het informeren en meenemen van ketenpartners, zoals gemeenten, in de nieuwe en gewijzigde onderdelen van de omgevingsverordening is een belangrijk onderdeel van het werken ermee. We zoeken dan ook iemand die goed weet verbinding te leggen tussen inhoud, maar vooral met andere mensen.

Wil jij de leefomgeving van de Noord-Hollander verbeteren, en heb je de kennis en kunde om hiermee aan de slag te gaan? Wacht dan niet langer, en solliciteer.

Dit bieden wij

 • Een all-in bruto jaarsalaris tussen € 51.488 en € 73.554 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief een Individueel Keuze Budget, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf waar en wanneer je werkt.
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Als Beleidsadviseur Omgevingswet en omgevingsverordening werk je bij de sector Omgevingsbeleid (OMB) van de directie Beleid. In deze sector werkt een aantal teams aan beleid, met effect op de leefomgeving, in het bijzonder op de terreinen van water, milieu en gezondheid. Om die reden is ook de implementatie van de Omgevingswet, de totstandkoming van de Omgevingsvisie en omgevingsverordening in deze sector ondergebracht.  

Dit ben jij

 • Iemand met analytisch vermogen met een brede kennis van beleidsvelden met betrekking tot de leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening en milieu.
 • Iemand met overzicht: je kunt werk dat elders plaatsvindt coördineren en werkt daarom zorgvuldig en gedegen.
 • Omgevingsbewust, gericht op samenwerking, en een bestuurlijk effectief adviseur.
 • Creatief in het oplossen van problemen

Verder heb jij

 • Een academisch werk- en/of denkniveau.
 • Kennis van de Omgevingswet
 • Ruime werkervaring binnen de overheid, in het bijzonder op het voeren van regie op processen en het leiding geven aan projecten.                

Word onze nieuwe collega

Reageer vóór 10 juni 2021 met je motivatie en actueel cv naar Tom Smeelen, sectormanager Omgevingsbeleid, via de sollicitatiebutton boven- of onderaan de vacature. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Tom via 06- 46 38 20 73. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606.

Goed om te weten:

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.