terug

Waar staat je gemeente?

www.waarstaatjegemeente.nl is een website die data van en over gemeenten voor iedereen bundelt, bewerkt en presenteert. Op deze site, die beheerd wordt door VNG Realisatie, vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden.

De site is bedoeld voor gemeentebestuurders en -ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe hun gemeente ervoor staat. De informatie op de dashboards wordt gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. Gemeenten kunnen de data uit het dashboard meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek. Onlangs is de site ingrijpend vernieuwd.

Op www.youtube.com (zoekterm ‘waarstaatjegemeente’) staat een webinar waarbij de veranderingen uitgebreid worden toegelicht


Bekijk ook deze items