terug

Woningnood: kwart miljoen woningen voor ouderen nodig

ouderenwoningen
Foto: G.Lanting / CC BY-SA, via Wikimedia Commons

Op de Nederlandse woningmarkt dreigt het tekort aan passende woningen voor ouderen steeds groter te worden. Dit geldt nog extra wanneer er geen vaart achter de aanpassing en bouw van ouderenwoningen wordt gemaakt. Volgens bepaalde prognoses zouden er zelfs een kwart miljoen extra ouderenwoningen nodig zijn.

De Nederlandse bevolking vergrijst de afgelopen jaren steeds meer. In 2019 bestond maar liefst 28% van onze huishoudens uit 65-plus-huishoudens, oftewel 2,2 miljoen huishoudens. Volgens het CBS neemt dit aantal de komende twintig jaar met nog een miljoen toe. Daarnaast blijven veel ouderen tot zeer hoge leeftijd zelfstandig wonen. Dit is deels het gevolg van het overheidsbeleid, waarbij de regering de toegang tot verzorgingstehuizen heeft aangescherpt.

Huizen aanpassen voor 65-plussers

Hoewel 65-plussers langer zelfstandig blijven wonen, hebben ze nog steeds hun eigen woningbehoefte. Een gevorderde leeftijd brengt namelijk in de meeste gevallen lichamelijke en geestelijke beperkingen met zich mee. Hierdoor kunnen ogenschijnlijk simpele handelingen als de trap oplopen of de douche instappen enorm veel ongemak veroorzaken. Daarom moeten de woningen van ouderen op hun behoefte worden aangepast. Volgens een rapport van de Rabobank gebeurt dit echter nog te weinig. In maar liefst 1,2 miljoen huizen zijn mogelijk aanpassingen nodig voor de ouderen die in hun huidige woning willen blijven. Hierdoor woonde in 2018 maar liefst 820.000 ouderenhuishoudens in een huis dat eigenlijk ongeschikt was voor hun situatie.

Behoefte aan kwart miljoen ouderenwoningen

Het alternatief voor het aanpassen van woningen, is om te verhuizen naar aangepaste ‘ouderenwoningen’. De laatste jaren neemt de belangstelling onder 65-plussers hiervoor dan ook toe. Er zijn hiervoor echter niet genoeg ouderenwoningen beschikbaar. Volgens de Rabobank zijn er 250.000 ouderenwoningen nodig om aan de vraag te voldoen. Vaak ontbreekt er echter geschikt aanbod voor 65-plussers in de buurt. Hierdoor blijven ze langer in ongeschikte huizen wonen, met alle risico’s op ongelukken van dien.

Doorstroom stimuleren

De Rabobank roept dan ook op de bouw van ouderenwoningen op de juiste plekken te stimuleren. Dit brengt bovendien nog een extra voordeel met zich mee. Jongere huishoudens kunnen op deze manier namelijk ook sneller een passende woning vinden, doordat de doorstroom zo meer op gang komt.


Bekijk ook deze items