Categorie: Groen & natuur

Deze duurzame materialen zijn ideaal voor in de tuin

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de inrichting van onze leefomgeving, en dit geldt zeker ook voor de inrichting van tuinen. Door het gebruik van duurzame materialen en inrichtingen in tuinen te stimuleren, kunnen gemeenten bijdragen aan een milieuvriendelijke en klimaatrobuuste leefomgeving. In dit artikel hebben we daarom een aantal van de belangrijkste duurzame materialen voor tuinen op een rij gezet. Groene tuinen voor klimaatadaptatie Groene tuinen spelen een…

Lees meer

Buurtinitiatieven als groenparticipatie

Aangezien groene buurten goed zijn voor mens en milieu, zijn verschillende gemeenten actief met…

Gemeentes gezocht die tiny forest willen

IVN is op zoek naar partnergemeenten voor het planten van een Tiny Forest. IVN…

Bewoners maken de stad groen

Een groene stad is niet alleen een stad vóór bewoners, maar vooral een stad…

Onkruid een probleem?

Mantis ULV produceert al sinds 1975 slimme en zuinige spuittechnieken op gebied van onkruid en vele andere terreinen. In ruim…

Dit zijn de 5 ‘groenste’ steden ter wereld

Het moet groener en duurzamer, daar zijn de meeste mensen het over eens. Juist…

Bijen met uitsterven bedreigd: hoe help je ze in de openbare ruimte?

De bij wordt met uitsterven bedreigd, wat tot grote schade aan de natuur zou kunnen gaan leiden. Van de 357…

Groene daken de oplossing voor biodiversiteit in de stad

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Vooral in de stad is steeds minder braakliggend…

Column: Ieder dak zijn streekeigen vegetatie

Iedere streek kent zijn eigen vegetatie. In het veenweidegebied staan andere plantensoorten dan op…

Aanleg zonneparken wordt makkelijker door tijdelijke vergunning

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke…

Tiny Forest in opmars in Nederland

Sinds 2015 komen er in Nederland steeds meer kleine bosjes bij in de stedelijke…