terug

Gedragscode Provinciale Infrastructuur goedgekeurd

Afgelopen zomer is de Gedragscode Provinciale Infrastructuur goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gedragscode is opgesteld door idverde Advies in samenwerking met de CROW en een werkgroep, waarin alle 12 provincies waren vertegenwoordigd. Hierdoor is een breed gedragen document ontstaan.

Deze gedragscode vervangt de Gedragscode Provinciale Infrastructuur in het kader van de Flora- en faunawet uit 2013. Met deze nieuwe gedragscode kunnen de provincies weer werken conform de huidige Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. De gedragscode is opgesteld voor de meest voorkomende beheer- en onderhoudswerkzaamheden waar de provincies bij het onderhoud van hun (vaar)wegennet mee te maken hebben. Daarnaast is een beperkt aantal kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen, zoals het rooien van enkele bomen en beplantingen en het dempen en graven van watergangen.


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook, dan mis je niks!


Toetsing

De gedragscode is goedgekeurd tot 1 juli 2023. Daarna vindt een toetsing plaats van alle gedragscodes aan de omgevingswet. Omdat de Gedragscode van de Provinciale Infrastructuur op basis van de nieuwste inzichten is opgesteld, is te verwachten dat de gedragscode in 2023 zonder al te veel aanpassingen zal worden verlengd.

Lees ook meer over de gedragscode op de website van BIJ12.


Bekijk ook deze items