terug

‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ vernieuwd

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten en behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, heeft in 2019 geleid tot het ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’. Per 1 januari 2022 geldt het handelsverbod op Aziatische duizendknopen. Dit gaf Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise aanleiding het drie jaar oude protocol te herzien. Dit aangepaste protocol is vanaf nu online beschikbaar.

Handelsverbod op duizendknoop

In Nederland geldt vanaf 1 januari 2022 een nationaal handelsverbod voor Aziatische duizendknopen. Dit verbod is opgenomen in het Besluit Natuurbescherming (en daarmee in de Wet Natuurbescherming, vanaf 2023 Omgevingswet). Het gaat om het onder zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten).


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de openbare ruimte?


Het handelsverbod op Aziatische duizendknopen geldt ook voor grond met levensvatbare delen van deze soorten. Doel van de maatregel is het beperken van nieuwe introducties en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod heeft betrekking op drie soorten; Japanse duizendknoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica var. compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).

Protocol geactualiseerd

Met het ingaan van dit handelsverbod, was het ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ op een aantal punten niet meer actueel. Er is een infoblad aan het protocol toegevoegd met informatie over geldende wet- en regelgeving. De reeds bestaande infobladen zijn herzien en op verschillende plekken wordt naar het nieuwe infoblad over wet- en regelgeving verwezen.

De 14 infobladen van het protocol (inclusief het nieuwe infoblad over Wet- en regelgeving) zijn online beschikbaar via de website van het protocol.


Bekijk ook deze items