terug

Project Valuta voor Veen wil CO2-uitstoot van veen in Friesland reduceren

waterschappen
Beeld Pexels

In veengebieden staat het waterpeil laag, waardoor het veen onder andere CO2 afgeeft. Het project Valuta voor Veen wil deze CO2-uitstoot reduceren. Het project gaat daarvoor het waterpeil verhogen. Aan de hand van een ontwikkelde kaart kunnen ze zien welke veengebieden in Friesland mogelijk geschikt zijn voor de Valuta voor Veen-Methode.

Door middel van certificaten wil Valuta voor Veen de gerealiseerde CO2 vermindering economische waarde geven. Het project geeft aan dat in totaal 4.100 hectare grond optimaal geschikt is voor deze CO2-compensatie.

Interactieve kaart met geschikt veengrond in Friesland
Afgelopen jaren deed de Radboud Universiteit metingen naar de CO2-uitstoot bij verschillende grondwaterstanden. Hiermee ontwikkelden ze een formule die de afgifte van CO2 door veen kan berekenen, uitgaande van de veengrond in Friesland. Al het grond dat voldoet aan de eisen, is te zien op een interactieve kaart.

Verdienmodel voor agrariërs met CO2-certificaten
Het project is een soort pilot om te testen of dit nieuwe verdienmodel werkt voor melkveehouders die veengrond in bezit hebben. Valuta voor Veen werkt binnen het project op vrijwillige basis. Agrariërs die besluiten mee te doen, krijgen een vergoeding. De beloning bestaat uit CO2-certificaten.

Het project Valuta voor Veen wordt mede mogelijk gemaakt door de Friese Milieu Federatie, de agrarische collectieven it Lege midden, de Noardlike Fryske Wâlden en Projecten LTO Noord. De provincie Friesland maakt het financieel mogelijk.


Bekijk ook deze items