terug

Zuid-Holland opent eerste CO2-negatieve weg in Nederland

Snelweg minder auto's
Bron Pixabay (niet de weg uit het artikel)

Onlangs opende de provincie Zuid-Holland de eerste CO2-negatieve weg in Nederland. De weg bevindt zich op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk. Een CO2-negatieve weg betekent dat er op die weg meer CO2 wordt opgenomen dan wordt uitgestoten.

Over een lengte van 2,5 kilometer zijn 21 innovaties aangebracht. Deze innovaties moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Projectleider Kees Bergen bij de provincie Zuid-Holland vertelt dat er zowel zichtbare als onzichtbare innovaties zijn waargemaakt.

Zichtbare innovaties bij CO2-negatieve weg

Als er nauwelijks tot geen weggebruikers zijn op de N211 zal de verlichting langs de weg met vijftig procent worden gedimd. Langs de weg staan ook bushokjes van hout, in plaats van aluminium bushokjes. Ook zijn er zonnepanelen zichtbaar vanaf de weg.

Onzichtbare innovaties bij CO2-negatieve weg

Het asfalt dat voor deze weg is gebruikt, is op een lagere temperatuur dan normaal gebakken. Daarmee wordt dertig procent aan uitstoot gespaard. Ook wekken het verkeer en de zon warmte op, die in de grond wordt opgeslagen. Deze warmte kan vervolgens hergebruikt worden voor de verwarming van bedrijven en kassen die zich in de buurt begeven.

Over een aantal jaar wil de provincie Zuid-Holland CO2-neutraal zijn. Deze CO2-negatieve weg zien ze als voorbeeld voor de aanleg van andere wegen.


Bekijk ook deze items