Tag: gezondheid

De waarde van waardegestuurd beheer

Steeds luider klinkt de roep om over te schakelen naar waardegestuurd beheer. Maar wat is dat eigenlijk? Wat zijn de voordelen, wat ga je dan anders doen en waarom? Stadswerk magazine ging in gesprek met drie bureaus die actief zijn rond dit thema.  Niet alleen onze openbare ruimte verandert in de loop van de tijd, maar ook hoe we daartegenaan kijken, hoe we het professioneel beheren en hoe we dat beoordelen. Dat zijn grote bewegingen, die corresponderen met algemene maatschappelijke…

Lees meer

De waarde van waardegestuurd beheer

Steeds luider klinkt de roep om over te schakelen naar waardegestuurd beheer. Maar wat is dat eigenlijk? Wat zijn de voordelen, wat…

Infographic Verleiden om te Lopen bundelt tips voor beleidsmakers

Hoe kunnen gemeenten bewoners verleiden om meer te gaan lopen? Om beleidsmakers in het ruimtelijk en sociaal domein daarbij te…

Gezondheid: de invloed van onze leefomgeving

Door de coronapandemie zijn we meer gaan thuiswerken. Als het leven zich afspeelt op de paar vierkante meter rond de werkplek, gaan we minder bewegen…

Gezond groen voor ouderen en zorgbehoevenden

Groen is goed voor de gezondheid. Maar om daar optimaal gebruik van te maken, is het goed om preciezer te kijken: voor…

De wilde stad: Hoe dam je zoönosen in?

In de Nederlandse steden komt steeds meer ruimte voor groen en water. Dit beïnvloedt de biodiversiteit in de stad en ook het…

De gezonde stad: wat kan de openbare ruimte bijdragen?

De gemeente Groningen werd in 2020 door ingenieursbureau Arcadis uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland, met aandacht voor de buitenruimte als…

De Gezonde Stad Index 2021

De Gezonde Stad Index 2021 vergelijkt twintig gemeenten op het gebied van gezondheid. Onderzocht is hoe hun fysieke omgeving bijdraagt aan gezondheid. Groningen blijkt…

De gezonde buurt van de toekomst

De effecten van het coronavirus stellen nieuwe eisen aan de woonwijk. Burgers willen een woonwijk waar alles dichtbij is, het verkeer minimaal…

Gezondheid als verbindend thema

Benut gezondheid als verbindend thema bij opgaven voor de leefomgeving. Er liggen kansen voor betere gezondheid en een hogere omgevingskwaliteit. Een nieuwe,…

Beweegroutes

Dat de openbare ruimte zich prima leent voor beweging en om de gezondheid op peil houden, wordt door de huidige coronacrisis…