Tag: gezondheid

Infographic Verleiden om te Lopen bundelt tips voor beleidsmakers

Hoe kunnen gemeenten bewoners verleiden om meer te gaan lopen? Om beleidsmakers in het ruimtelijk en sociaal domein daarbij te helpen presenteert de City Deal Ruimte voor Lopen samen met Alles is Gezondheid een handige infographic die hulp biedt bij de zoektocht naar het meest passende initiatief voor de betreffende gemeente of organisatie. Er is steeds meer aandacht voor het belang van beweging en buiten en de voordelen ervan voor…

Lees meer

Infographic Verleiden om te Lopen bundelt tips voor beleidsmakers

Hoe kunnen gemeenten bewoners verleiden om meer te gaan lopen? Om beleidsmakers in het ruimtelijk en sociaal domein daarbij te…

Gezondheid: de invloed van onze leefomgeving

Door de coronapandemie zijn we meer gaan thuiswerken. Als het leven zich afspeelt op de paar vierkante meter rond de werkplek, gaan we minder bewegen…

Gezond groen voor ouderen en zorgbehoevenden

Groen is goed voor de gezondheid. Maar om daar optimaal gebruik van te maken, is het goed om preciezer te kijken: voor…

De wilde stad: Hoe dam je zoönosen in?

In de Nederlandse steden komt steeds meer ruimte voor groen en water. Dit beïnvloedt de biodiversiteit in de stad en ook het…

De gezonde stad: wat kan de openbare ruimte bijdragen?

De gemeente Groningen werd in 2020 door ingenieursbureau Arcadis uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland, met aandacht voor de buitenruimte als…

De Gezonde Stad Index 2021

De Gezonde Stad Index 2021 vergelijkt twintig gemeenten op het gebied van gezondheid. Onderzocht is hoe hun fysieke omgeving bijdraagt aan gezondheid. Groningen blijkt…

De gezonde buurt van de toekomst

De effecten van het coronavirus stellen nieuwe eisen aan de woonwijk. Burgers willen een woonwijk waar alles dichtbij is, het verkeer minimaal…

Gezondheid als verbindend thema

Benut gezondheid als verbindend thema bij opgaven voor de leefomgeving. Er liggen kansen voor betere gezondheid en een hogere omgevingskwaliteit. Een nieuwe,…

Beweegroutes

Dat de openbare ruimte zich prima leent voor beweging en om de gezondheid op peil houden, wordt door de huidige coronacrisis…

Toekomst buitenruimte centraal tijdens themadag op 5 juli

Om de problematiek rondom de toekomst van de buitenruimte te behandelen, vindt er op 5 juli een themadag plaats: ‘Toekomstbestendige…