Tag: hemelwater

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) om de Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer samen te stellen. Hierbij is Actief Grondwaterpeilbeheer een methode om schommelingen in het grondwater te beperken. Volgens deskundigen die de Toolbox hierlpen ontwikkelen, laten gemeente kansen liggen als ze deze methode niet volwaardig meewegen. Het Kenniscentrum ontwikkelde de Toobox met steun van de Nationale…

Lees meer

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen…

Toekomst buitenruimte centraal tijdens themadag op 5 juli

Om de problematiek rondom de toekomst van de buitenruimte te behandelen, vindt er op 5 juli een themadag plaats: ‘Toekomstbestendige…