terug

Toekomst buitenruimte centraal tijdens themadag op 5 juli

Om de problematiek rondom de toekomst van de buitenruimte te behandelen, vindt er op 5 juli een themadag plaats: ‘Toekomstbestendige buitenruimte’. Het initiatief komt van IPC Groene Ruimte, die samenwerkt met HAS Hogeschool. De themadag op 5 juli geldt als de eerste gezamenlijke themadag.

Maatschappelijke opgaven

Het doel van deze themadag is om opdrachtgevers en opdrachtnemers inzichten te geven over verschillende onderwerpen betreffende de openbare buitenruimte. Deze onderwerpen zijn onder andere de nieuwe omgevingswet, duurzaamheid, VANG (Van Afval Naar Grondstof), energietransitie, biodiversiteit, hittestress, opvang van hemelwater, leefbaarheid en gezondheid. Door deze onderwerpen te behandelen kunnen de opdrachtgevers en opdrachtnemers ook een idee krijgen hoe ze invulling kunnen geven aan deze maatschappelijke opgaven.

Nieuwe mogelijkheden

Iedereen die een actieve rol heeft in de inrichting of in het beheer van de buitenruimte is hier van harte welkom. Deze dag staat namelijk in het teken van zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor toekomstgerichte inrichting en beheer van de buitenruimte.

Voor iedereen die graag de themadag wil bijwonen, de kosten om de themadag bij te wonen zijn €150,- per persoon, en het is alleen mogelijk om deel te nemen indien de geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Dit is mogelijk via www.ipcgroen.nl en/ of www.haskennistransfer.nl De themadag vindt plaats bij de Tramkade in ’s Hertogenbosch. Het programma begint om 13:30, en is om 17:00 afgelopen.

Bron: IPC Groen


Bekijk ook deze items