Tag: circulair

Grondstoffen en de openbare ruimte

Het wordt steeds lastiger om aan de groeiende vraag naar grondstoffen te voldoen. Hergebruik van wat al ergens is toegepast wordt daarmee steeds belangrijker. Ester van der Voet ontwikkelt als hoogleraar modellen om de opgave goed in beeld te hebben. Wat valt haar op bij het grondstoffengebruik in de openbare ruimte?  Net als klimaatverandering is de beschikbaarheid van grondstoffen een bedreiging voor onze basale levensbehoeften. Overschakelen op een circulaire economie is het antwoord van onder meer de Nederlandse overheid en de…

Lees meer

Duurzame GFT-verwerking: lokaal of regionaal?

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt gemeentelijk of regionaal apart ingezameld om daarna te vergisten of te composteren. Doorgaans gebeurt dat grootschalig…

Circulaire grondstoffenhubs: Kostenbesparing tot wel 55 procent mogelijk

In 2021 zijn bij veel gemeenten flinke bezuinigingen in het fysieke domein te verwachten. Tegelijkertijd neemt de druk toe om de openbare…

Circulariteit: waarde toevoegen en bruggen slaan

‘Circulair’ is een term die in praktijk op verschillende manieren wordt ingevuld. ‘Bij Cyber adviseurs kiezen we voor een brede maar ook…

Leren innoveren met circulair beheer

In project- en gebiedsontwikkeling wordt circulair beheer als kreet steeds meer meegenomen. Maar wat verstaan we dan precies onder circulariteit?…

Kennisdag Circulaire Speelruimte

16 mei 2019 vind de eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte plaats. De Kennisdag Circulaire Speelruimte heeft als kennispartner OBB Speelruimtespecialisten, en…

Insert lanceert website en circulaire marktplaats

Dinsdag 13 november zijn de website en marktplaats van stichting Insert gelanceerd. Op deze…

Circulaire economie en de openbare ruimte

Bankjes van lokaal gekapte bomen, papier van gemaaid bermgras, bestrating van oude stenen, afvalbakken…

Onderzoek impact circulaire initiatieven

Duurzaambedrijfsleven.nl deed lezersonderzoek naar de impact van initiatieven op het gebied van circulaire economie. Leidt de circulaire economie al aantoonbaar…