Tag: kabels

Hulp bij worstelen in de ondergrond

Een stapeling van opgaven - denk aan woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en de uitrol van het 5G-netwerk - zorgt voor toenemende druk op de ondergrond. Hoe speelt de Omgevingswet hierop in, wat zijn de sturingsmogelijkheden voor gemeenten? Een team van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) deed onderzoek.  Gemeenten hebben behoefte aan een planologische aanpak voor de langere termijn, maar zoeken tegelijkertijd naar praktische instrumenten voor de korte termijn, onder meer om de inpassing van kabels en leidingen in goede banen te leiden.…

Lees meer

Hulp bij worstelen in de ondergrond

Een stapeling van opgaven - denk aan woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en de uitrol van het 5G-netwerk - zorgt voor toenemende druk op…

Slim ontwerp van boven- en ondergrond in Leiden

De energietransitie en klimaatmitigatie vragen om ruimte. In combinatie met de bestaande ruimtelijke druk vormt dit in een stedelijke omgeving een stevige…

Modelverordening kabels en leidingen

Om gemeenten te helpen met de overgang naar de nieuwe Omgevingswet past de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de modelverordeningen aan. De modelverordening…

De ondergrond: Zoek het in de breedte

Het is vaak dringen geblazen in de bovenste laag van de ondergrond onder de openbare ruimte en het wordt alleen maar drukker. Het…

Digitalisering dringt graafschades terug

Met zo’n 1,7 miljoen kilometer aan ondergrondse kabels en leidingen loopt Nederland voorop met…