Tag: water

Kaart toont impact water en bodem sturend op nieuwbouwplannen

Er is in Nederland nog voldoende ruimte om te bouwen, mits gebiedsontwikkelaars rekening houden met water en bodem. Zo kan namelijk worden voorkomen dat woon- en werklocaties op lange termijn problemen krijgen met bijvoorbeeld drinkwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en bodemdaling. Dit blijkt uit verschillende kaarten en onderzoeken die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Samen vormt deze informatie het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Dit…

Lees meer

Geen woorden maar geld nodig tegen hoosbuien

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Het Interprovinciaal Overleg (IPO)…

Column: De waarde van water

Wat zou Rotterdam zijn zonder de Maas, Den Helder zonder de Noordzee en Deventer…

Rainproof Amsterdam verbindt burgers, gemeente en organisaties

Door het toenemen van forse hoosbuien is er steeds vaker wateroverlast in de stad. Een aantal organisaties waaronder de gemeente…

Nieuwe oplossing voor energieopslag: Gravity Power Plants

De Amerikaanse start-up Gravity Power werkt aan een oplossing voor de bezwaren die kleven aan de huidige vormen van energieopslag.…

HKV lanceert nieuwe app: Water op straat

Bij de Nederlandse overheid is er veel aandacht voor de gevolgen van hevige regenbuien. De app ‘Water op straat’ maakt…

Energiezuinige modelwoning Amsterdam

Een bovenwoning driehoog aan de Woutertje Pietersestraat in Amsterdam onderging een spectaculaire metamorfose en maakte een labelsprong van G naar…

Verduurzaming onkruidbeheer door heetwatermethode

De Nederlandse gemeente Eindhoven (Er- gon) heeft de heetwatermethode, een nieuw systeem dat ontwikkeld is door WAVE Weed Control, in…

Drainvoeg wint RIONED innovatieprijs

De bezoekers van de RIONEDdag hebben de Drainvoeg, een waterdoorlatend voegvilt…

Onderzoek naar meerlaagsveiligheid Dordrecht, Marken en IJssel-Vecht

Dordrecht moet een zelfredzaam eiland kunnen zijn. Inwoners van Marken en de IJssel-Vechtdelta moeten niet alleen met dijken maar ook…

Eerste grootschalige waterplein geopend in Rotterdam

Het Benthemplein, het eerste…