Tag: water

Kaart toont impact water en bodem sturend op nieuwbouwplannen

Er is in Nederland nog voldoende ruimte om te bouwen, mits gebiedsontwikkelaars rekening houden met water en bodem. Zo kan namelijk worden voorkomen dat woon- en werklocaties op lange termijn problemen krijgen met bijvoorbeeld drinkwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en bodemdaling. Dit blijkt uit verschillende kaarten en onderzoeken die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Samen vormt deze informatie het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Dit…

Lees meer

Grootste infiltratiesysteem van Nederland in Limburg

Drie velden van in totaal 2.300m3 aan Stormbrixx, het infiltratiesysteem van leverancier ACO, zorgt voor de opvang en infiltratie van…

Polderdak als alternatieve waterberging in stedelijke ruimte

Het Polderdak is het eerste dak…

Een landelijke digitale basiskaart

Een uniforme digitale basiskaart voor iedereen is een stap dichterbij. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel basisregistratie grootschalige…

Effectief onkruid bestrijden met puur water

De WAVE Sensor Series 2.0 is de nieuwste generatie machines voor…

Gemeenten gebruiken straten steeds meer als waterberging

Het komt steeds meer voor dat gemeenten de straten gebruiken voor waterberging. Het is een goedkoop en efficiënt alternatief waardoor…

Bouw van langste onderwatertunnel in China

Een eerder plan voor de langste onderwatertunnel in…

Rotterdam plaatst regenradar op kantoorgebouw

De gemeente Rotterdam gaat in november 2013 samen met de…

Introductie vernieuwde PUTkast model Watertap composiet

Recentelijk is de vernieuwde PUTkast model Watertap met…

‘Steden moeten een veranderend klimaat aankunnen’

Volgens Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU…

Plaatsing openbaar kraanwatertappunt in Hoorn

Aanstaande woensdag 20 maart zal de…