Het laatste nieuws uit de openbare ruimte

Breng jezelf op de hoogte van alles wat leeft en speelt in jouw vakgebied, de openbare ruimte. Wij voorzien je van het laatste nieuws op het gebied van duurzaamheidbeheer en onderhoudgroen & natuur straatmeubilairontwerp en ruimtelijke plannenspeelvoorzieningen en openbare verlichting. En we praten je bij over actuele innovaties, relevante beurzen, lezingen en seminars.

Nieuws

Ontwikkelend beheer: Inrichtingsprincipes borgen de toekomst van de openbare ruimte

Hoe maak je de openbare ruimte toekomstgericht? De gemeente Venlo kiest voor ‘ontwikkelend beheer’. Dat vraagt een meer proactieve houding en een bredere blik van beheerders. De gloednieuwe Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is daarbij een handig hulpmiddel: het maakt abstracte beleidsopgaven concreet voor projecten in de openbare ruimte.  Aan de jaartallen 2030 en 2050 zijn veel ambities verbonden. In Nederland, maar ook in Europees of wereldwijd perspectief. We streven naar 60 procent CO2-reductie in 2030, om in 2050 klimaatneutraal te…

Lees meer

Machine Learning voor wijktypen

Er zijn verschillen tussen wijken en dus ook tussen passende maatregelen per wijk, bijvoorbeeld rond klimaatadaptatie. De Hogeschool van Amsterdam maakte…

Vergroenen met ambitie en urgentie: De 3:30:300-vuistregel

De broodnodige vergroening van onze steden vraagt om meer ambitie en duidelijke richtlijnen. Als bijdrage hieraan lanceerde Cecil Konijnendijk de 3:30:300-vuistregel voor…

Natuur & Milieu: gemeenten planten nog steeds ‘foute’ bomen

Meer bomen aanplanten brengt veel voordelen met zich mee, niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook op het gebied van…

Stroomnet vol in Den Haag, Groningen en Overijssel

Het stroomnet heeft zijn maximale capaciteit bereikt in het westen van de provincie Groningen, heel Overijssel en delen van Den…

Voorlopig geen zelfrijdende bus in Gelderland

Provincie Gelderland stopt met het Interreg-project 'Interregional Automated Transport' (I-AT). Doel van dit project was de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer…

Hulp bij worstelen in de ondergrond

Een stapeling van opgaven - denk aan woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en de uitrol van het 5G-netwerk - zorgt voor toenemende druk op…

Beleid Rotterdam: deelvervoer stimuleren, maar verrommeling tegengaan

Gemeente Rotterdam introduceert nieuwe maatregelen om het deelvervoer te stimuleren en tegelijkertijd in goede banen te leiden. Deelvervoer kent vele…

POLIS Award 2023 naar gemeente Groningen

Tijdens de Europese POLIS-conferentie die dit jaar op 29 en 30 november plaatsvond in Leuven, is bekendgemaakt dat gemeente Groningen…

Vaker groen voor Utrechtse fietsers dankzij slimme sensoren

De gemeente Utrecht start deze maand met een pilot met slimme fietssensoren op de kruising Biltstraat - Kruisstraat. Deze sensoren…

Invasieve exoten in het recht

Eerder dit jaar organiseerde Stadswerk samen met het Kennisnetwerk Invasieve Exoten een expertsessie over invasieve exoten en juridische kaders. Wie is…

ABN Amro: Nederland telt 900 klimaatkwetsbare wijken

In Nederland zijn er 900 wijken waar de klimaatrisico’s in combinatie met het verduurzamen van de woningen mogelijk te veel…

Utrechtse kinderen reizen in heel 2024 gratis met bus en tram

Kinderen tot twaalf jaar kunnen volgend jaar gratis met de bus en tram reizen in de provincie Utrecht. Daarnaast bevriest…

Grote steden kampen met toenemende parkeerdruk

In de meeste grote steden in Nederland zijn te weinig parkeerplekken. Dit blijkt uit een rondvraag van de NOS onder…

Middenin de circulaire economie

Vakvereniging NVRD bedient leden die zich bezig houden met afval- en reinigingsmanagement. De openbare ruimte is daarin een belangrijk element, reden waarom…

Noord-Brabant lanceert platform voor groene initiatieven

Vorige week heeft de provincie Noord-Brabant het platform Brabanders voor Natuur gelanceerd. Via dit platform kunnen mensen hulp krijgen bij…

KiM: Openbaar vervoer herstelt zich maar langzaam

Waarschijnlijk ligt het aantal ov-reizigers in 2028 nog steeds onder het niveau van voor de coronapandemie. Dat stelt het Kennisinstituut…

Arnhem wint het NK Tegelwippen 2023

Arnhem heeft het NK Tegelwippen 2023 gewonnen. Afgelopen maanden streed de Gelderse hoofdstad tegen tientallen andere gemeentes om zo veel…

Rotterdam krijgt langste dakpark van Nederland

Het definitieve ontwerp van het Hofbogenpark in Rotterdam is vastgesteld. Dit dakpark komt boven op de monumentale Hofbogen te staan,…

VHG organiseerde Groen Verkiezingsdebat

Gisteren was De Groene Poort in Nieuwspoort Den Haag het toneel van het Groene Verkiezingsdebat. In aanloop naar de Tweede…

Rli: Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

Het Rijk moet doelen stellen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen, en ook bedrijven ondersteunen bij het bereiken van deze doelen.…

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur vernieuwd

Afgelopen maandag is de vernieuwde samenwerkingovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. Doel van…

Husqvarna introduceert mobiele lier op accu

Husqvarna lanceert een nieuw product voor de professionele boomverzorger: de Power Ascender. Het is een mobiele lier op accu die…

Vereniging van Waterbouwers tekent convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Gisteren heeft de Vereniging van Waterbouwers het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) getekend, samen met verschillende ministeries, waterschappen, provincies,…

TAUW en gemeente Amsterdam doen marktconsulatie bewortelingsonderzoek

Elk jaar worden in Amsterdam honderden Bomen Effect Analyses (BEA’s) uitgevoerd, om mogelijkheden te onderzoeken om bomen te behouden in…

KBF: ‘Gemeenten missen grondwaterkansen’

Bij steeds meer gemeenten leidt het grondwater tot problemen als wateroverlast en verzakkingen. Reden voor het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen…

Amsterdam ontwikkelt vertbeterde software om mensen op straatbeelden te anonimiseren

Gemeente Amsterdam zet vanaf 19 oktober nieuwe software in om mensen op straatbeelden nog beter te kunnen anonimiseren. Deze zelfontwikkelde…

Mobiliteitsprofessor’ Bert van Wee over de grote lijnen van mobiliteitsbeleid

Mobiliteit kent niet alleen veel verschijningsvormen maar heeft ook invloed op veel andere beleidsterreinen. De uiteindelijke doelstelling - optimale bereikbaarheid met maximaal behoud…

De R-ladder en straatbaksteen

Het gebruik van straatbaksteen past goed binnen het streven naar een Circulaire Bouweconomie. Een belangrijke indicatie daarvoor is dat het…

Logistiek en gebiedsontwikkeling

Logistiek is overal om ons heen. Van pakketbezorgers, bevoorrading van winkels en horeca tot bouwlogistiek. Met de toenemende ruimtedruk en de…

14 gemeenten doen mee aan City Deal Fietsen voor Iedereen

Afgelopen maandag hebben 14 gemeenten de City Deal Fietsen voor Iedereen ondertekend in Arnhem. Doel van deze City Deal is…