Het laatste nieuws uit de openbare ruimte

Breng jezelf op de hoogte van alles wat leeft en speelt in jouw vakgebied, de openbare ruimte. Wij voorzien je van het laatste nieuws op het gebied van duurzaamheidbeheer en onderhoudgroen & natuur straatmeubilairontwerp en ruimtelijke plannenspeelvoorzieningen en openbare verlichting. En we praten je bij over actuele innovaties, relevante beurzen, lezingen en seminars.

Nieuws

Ingrijpende metamorfose voor Stationsgebied Groningen

Nu wordt het Stationsgebied in Groningen nog gedomineerd door verkeer en kantoren, maar het moet worden omgevormd tot een woon-werkgebied waar mensen graag verblijven. Dit staat in het plan dat het gemeentebestuur eind vorige week presenteerde. Dit toekomstbeeld moet binnen 10-15 jaar worden gerealiseerd. Afgelopen vrijdag maakte het college van B&W van Groningen de strategische agenda voor het Stationsgebied bekend. Hierin staan het toekomstbeeld en de ambities voor dit gebied,…

Lees meer

Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het…

Koelen blauw-groene daken de stad?

Stel, we maken alle mogelijke daken in de stad goed verdampend en groen. Kunnen we daarmee een stad koel houden tijdens…

Acht tips om zwerfafval in jouw buurt tegen te gaan

Zwerfafval is voor veel burgers een doorn in het oog. Er wordt geschat dat er in Nederland ongeveer 50 miljoen…

Bouw eerste zonneveld van Utrecht gestart

De aanleg van het zonneveld aan de Meijewetering in Utrecht is deze week van start gegaan. Dit is het eerste…

PreZero maakt start met ophalen afval met waterstofwagen in Arnhem

PreZero Nederland gaat een waterstofwagen inzetten voor het inzamelen van afval in Arnhem. Samen met de gemeente Arnhem neemt PreZero…

Nu online te lezen: Special Vakbeurs Openbare Ruimte

De Vakbeurs Openbare Ruimte 2022 staat alweer voor de deur. Dit evenement is voor professionals in de openbare ruimte dé…

Neighbours: Openbare ruimte in België en Duitsland

Openbare ruimte gaat over de landsgrenzen gewoon door, maar kent wel andere regels, principes en verschijningsvormen. Wat valt op als we een…

Faber introduceert elektrische betonpomp

Faber Betonpompen kondigt aan als eerste bedrijf in West-Europa twee elektrische betonpompen in gebruik te nemen. Deze pompen maken het…

Zijn nieuwe soorten stadsbomen de oplossing voor oververhitte steden?

Op basis van de klimaatscenario’s is het waarschijnlijk dat lange periodes van droogte in de toekomst vaker voor gaan komen.…

PEFC Nederland introduceert nieuwe bosstandaard

PEFC Nederland heeft een nieuwe bosstandaard gelanceerd. Hierin zijn de criteria aangepast, zodat ze beter op de praktijk aansluiten en…

Circulariteit in de Leidse openbare ruimte

Gemeente Leiden gaat vanaf 2023 alle bouwprojecten die vallen binnen haar eigen opdrachtgeverschap 100 procent circulair uitvragen. Zo ook bij bouwwerken in de…

Provincie Gelderland gaat hittestress te lijf

De provincie Gelderland zet in op het tegengaan van hittestress. Hiervoor stelt ze ruim € 4 miljoen voor de uitvoering…

Vergroening Hofplein leidt tot koelere binnenstad Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het effect van de toekomstige vergroening van het Hofplein. Hieruit blijkt dat…

Nieuwe Kant & Klaar Haag: de Elaeagnus ebbingei (olijfwilg)

Mobilane introduceert een nieuw soort Kant & Klaar Haag: de Elaeagnus ebbingei. Deze soort staat ook bekend als olijfwilg of…

Slim ontwerp van boven- en ondergrond in Leiden

De energietransitie en klimaatmitigatie vragen om ruimte. In combinatie met de bestaande ruimtelijke druk vormt dit in een stedelijke omgeving een stevige…

Snelle verduurzaming gespikkeld bezit in Amsterdam Zuidoost

In de wijk Holendrecht in Amsterdam Zuidoost streven ze naar een snelle verduurzaming van het ‘gespikkeld bezit’. Hiervoor slaat woningcorporatie…

10 innovaties genomineerd voor Gouden Klavertje Vier

“Elektrisch, duurzaam en oplossingen voor actuele problematiek, dat zijn de trends in de innovaties”, aldus de vakjury die tien innovaties…

Fietsersbond start campagne tegen gevaarlijke paaltjes

Het is één van de grootste ergernissen van Nederlandse fietsers, en ook een belangrijke oorzaak van (ernstige) verkeersongevallen: paaltjes op…

Beheerbeleid maken in een landelijke gemeente

Met 41 grote en hele kleine dorpskernen kan het Groningse Westerkwartier met recht een landelijke gemeente worden genoemd. Advies- en ingenieursbureau…

Mogelijk nieuwe maatregelen tegen aanhoudende droogte

Mogelijk komen er nieuwe maatregelen om de gevolgen van de droogte te beperken. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en…

Opnieuw 94.000 euro beschikbaar voor onderzoek natuurterreinen

SBNL Natuurfonds stelt voor wetenschappelijk onderzoek in natuurterreinen en het beheer ervan € 94.000 beschikbaar uit het Nora Croin Michielsen…

Burgers openen grootste Nederlandse windmolenpark op land in Zeewolde

Op 26 augustus vindt de opening plaats van Windpark Zeewolde, dat in meerdere opzichten een recordbreker kan worden genoemd. Het…

Coöperatie Stationspark Deurne: Model voor versterken leefbaarheid in landelijke gebieden

Wonen in landelijk gebied heeft veel pluspunten - ruimte, betaalbare woningen, gemeenschapsgevoel - maar leefbaarheid en voorzieningenniveau vormen vaak de achilleshiel. Juist…

Utrecht uitgeroepen tot meest fietsvriendelijke stad ter wereld

Utrecht mag zich komend jaar de meest fietsvriendelijke stad ter wereld noemen. De stad prijkt namelijk bovenaan de Global Bicycle…

Natuurmonumenten: “Investeer ons nu ook uit de droogtecrisis”

Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Nederland te kampen met extreme droogte en er is nu zelfs…

De toekomst van leren en ontwikkelen binnen de buitenruimte

Door de coronapandemie heeft online leren een enorme boost gekregen. De uitdaging is om per training of opleiding te bepalen…

Verduurzaming van wegonderhoud en -aanleg

Verduurzaming van de openbare ruimte betekent ook duurzaam wegonderhoud en -aanleg. Sommige gemeenten en provincies hebben duurzaamheid al als onderwerp opgenomen in hun uitvragen,…

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water, terwijl er tegelijkertijd een stuk minder…

RvS ‘overrulet’ stikstofuitspraak rechtbank Noord-Holland

De gemeente Bergen krijgt alsnog groen licht voor woningbouwplan voor Delversduin, waarbij 162 woningen in Egmond aan den Hoef worden…

Gemeente Aalten gebruikt Global Goals bij herinrichting

Zo op het oog zijn het gewoon twee nette, heringerichte straten, de Admiraal de Ruyterstraat en de Dijkstraat in Aalten, Achterhoek. Maar toch…